กลุ่มเป้าหมาย

 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

  • สถานประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อ
  • จดทะเบียนการค้าและมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • มีความตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการ


 

โรงสีข้าวสหกรณ์

  • สถานประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์
  • มีการจดทะเบียนดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์
  • มีความตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการ