โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์ PDF

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • โรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงงาน
  • ชุมชนใกล้เคียงโรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีบทบาทในการจัดการน้ำเสียของโรงงานจำนวน 10 ชุมชน
  • คู่มือแนวทางเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนำผลที่ได้ไปใช้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว(Outcome และ Impact) จากการดำเนินโครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันส่งผลทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

การสร้างกลไกการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสียในรูปของโปรแกรมการคำนวณ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละประเภท ชนิดอุปกรณ์ และในภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

269536
วันนี้วันนี้673
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้998
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5176
เดือนนี้เดือนนี้20610
ยอดรวมยอดรวม269536
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555