โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์

......คู่มือแนวทางเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถให้กับโรงงานและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

......ดังนั้น ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการถ่ายทอดความรู้ จะทำให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนใกล้เคียงโรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีบทบาทในการจัดการน้ำเสียของโรงงาน และสามารถใช้คู่มือแนวทางเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเผยแพร่ขยายผลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไป

......แต่อย่างไรก็ตามคู่มือแนวทางเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จัดทำขึ้นนี้ ยังจะต้องถูกนำไปทดลองใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงงานและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของโรงงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทำการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF

 

 

 


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325095
วันนี้วันนี้433
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1596
เดือนนี้เดือนนี้14334
ยอดรวมยอดรวม325095
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555