โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พิมพ์

การประชาสัมพันธ์โครงการในรูปของสื่อต่างๆ

1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ จะดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ โปสเตอร์ในวันสัมมนาเปิดตัวโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะนำไปติดที่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเพื่อมอบให้ทีม CSR ประสานกับทางโรงงานเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบที่ 1

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบที่ 2

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

โดยการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 โรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

3. เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ

การจัดทำเว็บไซด์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและนำไปเชื่อมโยงกับเว็บไซด์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจะมีการนำข้อมูลลงในเว็บไซด์ให้ทันตลอดระยะเวลาของโครงการ

เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

325116
วันนี้วันนี้454
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1163
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1617
เดือนนี้เดือนนี้14355
ยอดรวมยอดรวม325116
เริ่มนับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555