admin_MENUPTT Oil Price

จำนวนผู้เข้าชม

028771
วันนี้5
เมื่อวานนี้19
สัปดาห์นี้24
เดือนนี้255
ยอดรวมทั้งหมด28771
เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ขอบเขตและขั้นตอนดำเนินงาน | พิมพ์ |

ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการรวมกลุ่ม  (Promotion and Mobilization) โดยการ

จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ


ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม  (Diagnosis) การวิเคราะห์สถานะภาพของกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จ.ฉะเชิงเทรา

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำยุทธศาสตร์ (Collaborative Strategy) โดยการจัดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารการจัดการ อันนำไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 4 นำไปสู่การปฏิบัติ  (Implementation) การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ


ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผลความสำเร็จ (Evaluation) การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 14:45 น.
 
RocketTheme Joomla Templates