admin_MENUPTT Oil Price

จำนวนผู้เข้าชม

028771
วันนี้5
เมื่อวานนี้19
สัปดาห์นี้24
เดือนนี้255
ยอดรวมทั้งหมด28771
เริ่มนับวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ประวัติความเป็นมากลุ่มคลัสเตอร์ | พิมพ์ |

แนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมโลจิสติกส์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมือกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยจัดโครงการชื่อ “การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง (โลจิสติกส์) จังหวัดฉะเชิงเทรา” ปี 2553

ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีกลุ่มผู้ประกอบการไทยจำนวน 18 บริษัท ได้ร่วมกันวิเคราะห์และ

จัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมมือกันทางธุรกิจ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “คลัสเตอร์โลจิสติกส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : CL-Cluster” ขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553

โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสิ้น 18 บริษัทมาจาก 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

-กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า

-กลุ่มธุรกิจให้บริการรถขนส่งรถบรรทุกและอุปกรณ์ขนส่ง

-กลุ่มธุรกิจตัวแทนออกของและรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือ

-กลุ่มธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจัดการอบรมให้คำปรึกษา

-กลุ่มธุรกิจรถขนส่ง

-กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า

ทำให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร

และมีขีดความสามารถแข่งขันกับต่างชาติ

 
RocketTheme Joomla Templates